Nasıl Muayane Olabilirim
17 Şubat 2020

NASIL MUAYENE OLABİLİR ve RANDEVU ALABİLİRİM?

Hastalarımız acil durumlarda 7/24 hastanemize başvurabilirler. Acil olmayan hallerde Acil Servis hekimi tarafından polikliniğe yönlendirilmektedirler. Hekimlerimizin mesleki konularda takdir yetkisi bulunmaktadır.

Hastalarımız nüfus cüzdanlarını mutlaka yanlarında bulundurmalıdır.

Normal poliklinik muayenesi için hastanemizden randevu alınması gerekmektedir. Randevular telefon ve internet üzerinden alınabilmektedir. Poliklinik muayenesi sonrasında hekimin istediği bazı tetkikler için ( usg , MR, BT) hastanemiz içinde bulunan ilgili birimlerden istek kağıdı ile randevu alınmaktadır.

Hastanemizde yoğunluktan dolayı randevu kapasiteleri bazı hallerde dolabilmektedir. Hastanemizden düzenli hizmet alan hastalarımızın bu konuları dikkate alarak randevularını almaları gerekmektedir.

Poliklinik randevu saatinizi beklerken bazı hallerde muayene süreleri sarkabilmektedir. Bu konularda anlayış ve sabrınız için Hastane Yönetimi olarak teşekkürlerimizi sunarız.

Poliklinik Çalışma Saatleri

Mesai İçi
08.30 - 12.00
13.00 - 16.30

TELEFONLA RANDEVU

Hastalarımız 182 numaralı telefondan randevu alabilirler.

İNTERNET ÜZERİNDEN RANDEVU

Hastalarımız hastanemiz ve hastanemize bağlı Gümüşsuyu Ek Hizmet Binasında hizmet veren polikliniklerimize Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alabilirler.

MUAYENE İÇİN GEREKEN EVRAKLAR NELERDİR?


Hastanemizde muayene olmak isteyen hastaların Sosyal Güvenlik Kurumlarından müstehak olduklarından emin olmaları gerekmektedir. Aksi hallerde hastaneye gelmeden önce Sosyal Güvenlik Kurumlarına uğramaları gerekmektedir. Hastaların yanlarında getirecekleri evraklar;

 • Nüfus cüzdanları,
 • Randevu PIN numaraları,
 • Eski tahlil sonuçları ve çekilmiş filmler,
 • Varsa kullandıkları ilaçlar ve listesi,
 • Varsa sağlık karneleri,
 • Varsa ilaç ve diğer allerjileri bulunan maddelerin listesi,
 • Varsa kronik hastalıklarının listesi ve eski epikriz evrakları,
 • Varsa daha önce hastanede yapılan işlemler listesi, hastalık geçmişleri,
 • Kan alınması gereken durumlarda son 8 saat içerisinde aç olmaları gereklidir.

  Hastanemizde muayene esnasında, polikliniğe göre değişiklik olmakla birlikte, hastalarımızın hekimlere kolaylık sağlaması açısından muayeneye uygun (dar ve sıkı olmayan) kıyafetler giyinmeleri önerilir.  Hastalarımızın hastaneye gelirken değerli metal takıları takmamaları, mümkün olduğu sürece takı takmamaları önerilir.


  KONTROL MUAYENESİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

  Hastanemizde hastalardan muayene sırasında istenen tüm tetkikler tamamlandıktan sonra, kontrole gelmeleri talep edilir. Bu durumda kan, idrar, röntgen ve diğer her ne tetkik istendi ise aksi söylenmediği sürece hepsi tamamlandıktan sonra kontrol muayenesine gidilir. Kontrol muayeneleri için ilgili hekimden randevu alınıp alınmayacağı konusunda bilgi alınmalıdır.Ücretli hastalardan 10 gün içinde kontrol muayenesine geldiklerinde muayene ücreti talep edilemez. Ücretli vezneden barkodunuzu çıkartırken kontrol muayenesine geldiğinizi belirtmeyi unutmayınız. Resmi evraklı hastalar kontrol muayenelerini yaptırırken ilk muayene tarihlerinden itibaren ilk 3 iş günü içinde sevkli sayılırlar ve yeniden sevk çıkartmalarına gerek yoktur. Eğer ilk 3(üç) iş gününü geçirdiler ise tekrar kurumlarından sevk almaları gereklidir.

  POLİKLİNİK (AYAKTAN HASTA) İŞLEMLERİ

  Hastanemizde tüm poliklinikler için sekreter bankoları bulunmaktadır. Muayene randevu saatinden 15 dakika önce gelinerek ilgili sekreterliklerden muayene barkodunun alınması gerekmektedir.


  Poliklinik işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Randevu saatinizden 20dk. önce poliklinik önünde hazır bulunmanız gereklidir.
 • Muayene odaları önünde sessizce sıra beklenmelidir.
 • Polikilnik işlemleri sırasında fenalaşan hasta ve yakınları acile başvurmalıdırlar.
  REÇETELENDİRME, İLAÇ ALIMI, KAŞE VE MÜHÜR

  Hastanemizde renkli reçeteler dahil e- reçete yazılmaktadır. Bazı özellikli durumlarda düzenlenen raporlara ıslak imza ve mühür zorunluluğu vardır. Bunun için hastalarımızın Başhekim yardımcılığına gelerek imza ve mühür almaları gerekmektedir

 • KAYIT (VEZNE) İŞLEMLERİ

  Hastanemizde gelen hastalar yapılacak olan her türlü işlem öncesi (muayene, kan alma, film çekimi, dışarıdan sevk işlemi vb.) ilgili bankolara uğrayarak barkod çıkarılması gereklidir.  KLİNİK (YATAN HASTA) İŞLEMLERİ

  Hastanemizde yatış kararı verilen hastalar ilgili polikliniklerinden direk yatacakları kliniğe yönlendirilmektedir. Kliniğe yönlendirilen hastaların yanında bir adet refakatçi kalmasına izin verilmektedir. Refakatçilerimizin kliniklerinden ziyaretçi kartı temin etmeleri gereklidir.

  HASTA TABURCU İŞLEMLERİ

  Hastanemizde taburcu işlemleri hekim kararı ile başlamaktadır. İlgili hekim tarafından yazılan epikriz raporu ve taburcu evrakları refaketçiye verilir. Hasta çıkış işlemleri ilgili klinik sekreterliği tarafından yapılmaktadır. Hastalarımızın hastaneden ayrılmadan önce yapılan tetkik, tedavi ve işlemler konusunda bilgi ve bilinç sahibi olmaları, kullanacakları ilaçlar ve evde sürdürecekleri tedaviler hakkında detaylı bilgi edinmeleri şiddetle tavsiye edilir. Bu konularda çalışan ve konuyla ilgili bilgi verme yetkisi olan bütün çalışanlarımız size memnuniyetle yardımcı olacaklardır.

  CENAZE İŞLEMLERİ

  Hastanemizde hayatını kaybeden hastalarımız morga gönderilmeden önce bulundukları klinikte hazırlanmaktadır. Hasta yakınları morga gönderilmeden hastayı doğrudan nakledemezler. Morga gönderilen hastanın hastane imamı tarafından uygun şekilde hazırlığı sonrası hasta yakınlarına teslim edilir. Bu zaman zarfında ilgili yasal işlemler hastane idaresi tarafından tamamlanır. Hayatını kaybeden hastaların nüfus bildirim işlemleri hastanemiz tarafından ÖBS’e (Ölüm Bildirim Sistemi) yapılmaktadır.

  MUAYENE SONRASI DİĞER BİRİM ve HASTANELERE SEVKLER NASIL YAPILIR?

  Hastanemizden başka hastaneye tetkik için sevk edilecek olan hastalar Ek1-D formu doldurularak ilgili klinik uzman imzası ve başhekimlik onayı ile sevk edilmektedirler. Tedavinin başka hastanede devam edilmesine karar verildiğinde hasta taburcu edilerek başka hastaneye sevk edilmektedir.

  YATAN HASTA SEVKİ

  Hastanemiz içinde klinikler arası hasta sevki ilgili hekimin kararı sonucu gerçekleştirilmektedir. Hastanın tedavisi ilgili klinikte devam eder ve gerek duyulduğunda başka birimlere de sevki yapılabilir.

  AYAKTAN HASTA SEVKİ

  Hastanemizden başka hastaneye tetkik için sevk edilecek olan hastalar Ek1-D formu doldurularak ilgili klinik uzman imzası ve başhekimlik onayı ile sevk edilmektedirler.

  HASTANEMİZ İÇİNDE TEŞHİS ÜNİTELERİNE SEVK

  Hastanemizde polikliniklerden ve diğer hastanelerden MR, Tomografi, Ultrason, Kemik Dansitometresi Ölçümü gibi teşhis üniteleri birimlerine gönderilen hastaların çekimleri için ilgili birimlerden çekim randevusu almaları gerekir.

  Teşhis üniteleri birimine gelirken dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Radyoaktif etkilere maruz kalınacağı zaman çekim sonrası yoğurt ve sulu gıdalar tüketilmelidir.
 • Metal eşya veya takılar takılmamalıdır.
 • Çekim sırasında rahat olabilmek için serbest giyinilmelidir.
 • Hamile veya olma ihtimali olan hasta ve yakınları çekim alanında bulunmamalıdır.
 • Çekim sonrası eve giden hastaların çekim sırasında üzerinde bulunan kıyafetleri radyasyona maruz kaldığı için değiştirmeleri ve yıkamaları önerilir.


  DİĞER HASTANELERDEN TEŞHİS ÜNİTELERİNE SEVK EDİLEN HASTALAR

  Diğer hastanelerden her hangi bir tahlil ve tetkik için sevkli gönderilen hastalar ilgili birimlerden randevu almalıdır. Yapılan bu sevklerde hastaların tekrar hastanemizde muayene olması gerekli değildir.


  HASTANEMİZDE LABORATUVAR BİRİMİNE SEVK

  Hastanemizde yapılan kan başta olmak üzere vücut sıvıları tahlilleri için hastalarımızın ilk önce muayene olmaları gereklidir. Muayene olduktan sonra Kan Alma birimine giderek kan alma veznesinde kayıt yaptırmaları gereklidir. Kayıt sonunda kan alma biriminde verilen hasta sırasına göre hastaların kanları alınmaktadır.

  Kan alma sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Kan tahlilleri için aksi belirtilmediği sürece aç olunması gerekiyorsa mutlaka sabah kan alınacağı bilinmelidir.
 • Kan alım işlemi sonrası eğer sakıncası yoksa ve başka aç olunması gereken işlem yapılmayacaksa meyve suyu vb. yiyecekler tüketilmelidir.
 • Kan alındıktan sonra kan alınan damarınıza kuru pamuk ile en az 10 dk. basınç yapmayı unutmayınız.
 • Kan sonuçları HBYS üzerinden ilgili hekim tarafından görüntülenebilir. Ayrıca e-nabız üzerinden ulaşılabilir.

  Poliklinik Çalışma Saatleri
  08.00 - 12.00
  13.00 - 16.30