Ziyaretçi ve Refakatçi Rehberi
03 Haziran 2020

Sağlık Bakanlığı’nın Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi kapsamında Hastanemizde hasta ziyaretinde bulunulması yasaktır. Refakatçı ise hastanın refakatçi ihtiyacının ilgili hekim tarafından değerdirilerek uygun görülmesi halinde bulundurulabilecektir.