T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Temel Tıp Birimleri


Biyokimya Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Radyoloji Kliniği ( USG , BT , MR , Mamografi , Kemik Dansitometre)