T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diğer Birimlerimiz


Acil Ameliyathane

Endoskopi Ünitesi

Fizik Tedavi Ünitesi

Merkezi Ameliyathane

Septik Ameliyathane

Kan Merkezi

Taş Kırma Ünitesi (ESWL)