Diğer Birimlerimiz
17 Şubat 2020

Acil Ameliyathane

Endoskopi Ünitesi

Fizik Tedavi Ünitesi

Merkezi Ameliyathane

Septik Ameliyathane

Kan Merkezi

Taş Kırma Ünitesi (ESWL)