T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ziyaretçi ve Refakatçi Rehberi


Sağlık Bakanlığı’nın Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi kapsamında Hastanemizde hasta ziyaretinde bulunulması yasaktır. Refakatçı ise hastanın refakatçi ihtiyacının ilgili hekim tarafından değerdirilerek uygun görülmesi halinde bulundurulabilecektir.