Kliniklerimiz
17 Şubat 2020


Beyin Cerrahi Kliniği

Dahiliye Kliniği

Erişkin Acil Servis (3. Seviye )

Genel Cerrahi Kliniği

KBB Kliğini

Ortopedi Kliğini

Üroloji Kliniği