Kurumsal
21 Ocak 2020

Sıraselviler Defterdar Yokuşu bölgesindeki İlkyardım amaçlı ilk hastane olan ALTINCI DAİRE-İ BELEDİYE MECRUHİN (YARALILAR) HASTANESİ, şimdiki İtalyan Hastanesi’nin yerindeki eski ve büyük ahşap bir binanın bir piyangoda toplanan paralarla rekonstrüksiyonundan sonra, 1875 yılında kurulmuştur.1893 yangını sonrası Rusya Konsolosluğu’nun yakınındaki kiralık bir eve taşınan hastane, Rus konsolosunun etrafta oluşan olaylardan şikayeti üzerine tekrar eski yerine taşınmaya çalışmış, yüksek maliyet nedeniyle uzun süren çabalara rağmen bu proje gerçekleştirilememiştir.Bunun üzerine, hastanemizin şimdiki arazisinin bitişiğinde yer alan Ağahamamı önce kiralanmış (1900) sonrasında da İtalyan Hastanesi’nin yerindeki arazi satılarak 1904 yılında mülkiyeti alınmıştır. Alınan binanın bahçesine (hastanemizin alanı, Ağahamamı’nın hemen önüdür) 35 yatak kapasiteli yeni bina ve ameliyathane yapılmıştır (burada 1906 ‘ya kadar Dr. Isidor Greiwer ve Hemşire Augustine yönetiminde 35.785 hasta tedavi edilmiştir. İkinci Meşrutiyet sonrasında hastanenin ismi Beyoğlu Zükur ( Erkekler) Hastanesi olarak değiştirilmiş ve büyük çoğunlukla yaralanmış erkek hastalara hizmet vermiştir.

İstanbul’un işgali sırasında (Kasım 1918-Ekim 1923) Fransızlar tarafından boşaltılarak askerlere ve Rus göçmenlere kullandırılan hastane, sonrasında Kuduz Tedavi İstasyonu (Haim Naum 1937-1938’de burada çalışmıştır) olmuş ve ameliyathanesi önce Çapa’daki kiralık bir binaya sonra da Şişli’ye taşınmış ve yine sadece erkekler için kullanılmıştır. Cihangir Semti’nin 1929 yılına ait telefon kayıtlarında Sıraselviler Caddesi üzerindeki telefonlar arasında, Beyoğlu Zükur ( Erkekler) Hastanesi’nin de ismi yer almaktadır.1938 yılında hastanemizin ismi Beyoğlu İlkyardım Hastanesi olarak değiştirilmiştir. 1949 yılında Şemsettin GÜNALTAY  Hükümeti tarafından şimdiki yerinde, 50 Yataklı İlkyardım Hastanesi ve Sıhhi İmdat İstasyonu yapılmasına karar verilmiştir. 1950 yılında 75 yatak kapasiteli İlkyardım Servisi açılmıştır.Lösemi ve Akdeniz Anemisi alanındaki büyük çalışmalarıyla dünya çapında ünlenen Prof.  Dr. Muzaffer AKSOY, 1957 yılında hastanemizde çalışmıştır.

1962’de hastane son sistemler ve modern ekipmanla donatılarak 160 yatak kapasitesine çıkarılmış, Hariciye, Dahiliye, İntaniye, Nisahiye, Röntgen ve Laboratuar Servisleri ile İngiliz eksperler yönetiminde kurulan Kan Bankası eşliğinde Acil Hizmeti verecek hale getirilmiştir. Hastanemiz, Y.Müh.Mimar Levent AKSÜT ve Y.Müh.Mimar Yaşar MARULYALI (UMA Mimarlık )tarafından yapılan ve 1965 Mimari Proje Yarışması’nda 2. Olarak Mansiyon Ödülü alan projeye dayanarak inşa edilen 360 yataklı yeni binada 20 Haziran 1969 tarihinde hizmetini sürdürmeye devam etmiştir. Genel Cerrahi, İç Hastalıkları ve Kadın Hastalıkları ve Doğum eğitim veren kliniklere dönüştürülmüş, Ortopedi, Üroloji, Göz, Kulak Burun Boğaz, Nöroloji ve Anestezi Reanimasyon klinikleri faaliyete geçmiştir. Diş Hekimliği ve Pediatri ise ayaktan tedaviye başlamıştır. Poliklinikler daha sonra (1974) ana binanın önüne yapılan ek binaya nakledilmiştir. Hastanenin ismi,1976’da Taksim (İlkyardım) Hastanesi, 1986’da ise eğitim veren kliniklerin sayısı artırılarak Taksim (İlkyardım) Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirilmiş, 1994’de Prof.Dr. Gürsel Remzi SOYBİR ve Prof. Dr. Yalçın Aker’in kurduğu Hayvan Deney Laboratuarı’nın da katkılarıyla çok sayıda öğretim üyesi ve uzman yetişmesine katkı sağlamıştır. Hastanemiz, Taksim’deki binamızın yenilenmesi süreci için 13 Eylül 2013’de Gaziosmanpaşa’daki binaya, Gaziosmanpaşa  Taksim (İlkyardım) Eğitim ve Araştırma Hastanesi adı altında taşınmıştır.

5 Nisan 2018 günü hastanemiz binasında meydana gelen elim yangın felaketi sonrasında  bina kullanılamaz hale gelmiş, hastane personelinin üstün gayretiyle ölen ya da yaralanan olmadan binanın boşaltılması sağlanmıştır. 6 Nisan 2018 tarihi itibarı ile sağlık hizmeti 2015 yılında hastanemiz yönetimi tarafından kurularak 10 Nisan 2017 tarihinde hasta kabulüne başlayan GOP Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde verilmeye başlanmıştır. Karayolları Mahallesinde bulunan Ana Hastane Binası yapılan tadilatın ardından 24/12/2018 tarihi itibarı ile poliklinik hizmeti vermeye başlamış, kademeli olarak diğer kliniklerde sağlık hizmeti sunumuna açılmıştır.

20/04/2018 tarihinde Sıraselviler Caddesinde bulunan hastane binasının geçici kabulü yapılarak, 21/05/2018 tarihinde poliklinik, 04/06/2018 tarihi itibarı ile ise Erişkin Acil Servis, Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi, Ameliyathane, Dahiliye, Cerrahi, Üroloji, Ortopedi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Klinikleri, Görüntüleme Hizmetleri ( BT, MR, USG, Röntgen )  sağlık hizmeti vermeye başlamıştır. 13/09/2019 tarihi itibarı ile Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan hastaneden idari ve mali olarak ayrılış işlemleri tamamlanarak müstakil hastane olarak hizmet vermeye başlamıştırGümüşsuyunda bulunan hastane binası da 13/09/2019 tarihi itibarı ile hastanemize bağlı Ek Hizmet Binası olarak sağlık hizmeti sunumuna devam etmektedir.