Eğitim ve Araştırma

Staj Başvuruları

Öğrenci staj işlemleri

Hastanemizde staj yapan öğrenciler İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Eğitim ve Tescil Birimi tarafından gönderilen resmi yazı ile yapılmaktadır.


Hastanemize Yeni Başlayan Stajyerlerden İstenecek Tahlil ve Evraklar

1. SGK Durum Belgesi (Güncel ve okuldan alınmış olmalıdır.)

2. Öğrenci Belgesi (Güncel)

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

4. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi aldığına dair belge/sertifika(Okuldan alınacak)

5. Mesleki Eğitim Sözleşmesi (EK-2 Formu, 3 adet okul tarafından kaşeli, mühürlü, imzalı olacak)

6. Tek Hekim Raporu (Staj yapmasında sakınca yoktur ibareli)

7. Eliza Testleri ( Hbs Ag, Anti Hbs, Anti HCV, Anti Hıv ), Hemogram, AST, ALT, Üre, Kreatinin, Glukoz, Kan grubu, EKG, Akciğer Grafisi Raporu (tahlil ve tetkikler en fazla iki ay öncesine ait olmalı)

8. Anti Hbs tetkiki negatif olanların Hepatit B aşısı yaptırmış olmalı. (Hepatit B aşısı olanların aşı kartlarını getirmeleri gerekmektedir.)

-Aile hekimliğinde Tetonaz aşısı yapıldığına dair aşı kartı

Not: Yapılan Aşı kartlarının ilgili Hekim\Hemşire tarafından kaşeli imzalı olması zorunludur.

9. Ziraat Bankası Cihangir Şubesinde açılan hesabın hesap cüzdan fotokopisi.

Bunlara Ek Olarak:

Hemşirelik Bölümü Stajyerleri: Su çiçeği (Anti VZV IgG)

Radyoloji Stajyerleri: Dermotoloji Muayenesi, Kişisel Dozimetre, Radyasyon Güvenliği Eğitim Belgesi-Ders Transkribi

Laboratuvarda Staj Yapacaklar: Hepatit A (Anti HAV IgG)

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Stajyerleri: Hijyen Eğitimi Aldığına Dair Belge/ Ders TranskibiStaja gelen öğrencilerin istenen belgelerle birlikte en geç sabah 08:15 de eğitim birimine evraklarını teslim etmesi gerekmektedir.

Dahili Hat: 1115

NOT: Eksik sonuç veya evrakı olanlar staja başlatılmayacaktır. Staj evraklarının staj başlama tarihinden 10 gün önce Eğitim ve Ar-Ge birimine onaylatılması gerekmektedir.