Kalite Yönetim

Kalite Politikası

Hastanemiz İçin:

 1. Öncelikle insan haklarına saygılı olmak.
 2. Hasta ve çalışan memnuniyeti ve güvenliği doğrultusunda hizmet vermek.
 3. Hastane çalışanlarının gelişimini her zaman desteklemek. 
 4. Yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda en iyi sağlık hizmetini vermek.
 5.  Çalışmalarımızı devamlı geliştirmek ve hedeflediğimiz kaliteye ulaşmak.
 6.  Hasta bakımı ve yönetimi standartlarını oluşturmak ve bununla birlikte sürekli iyileşmeyi sağlamak.  

Çalışanlarımız İçin: 

 1. Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini attırarak nitelikli iş gücü yaratıp özverili birer sağlık çalışanı olmalarını sağlamak. 
 2. Huzurlu, içten, samimi, etkin ve verimli bir çalışma ortamı yaratarak çalışanlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarmak. 
 3. Çalışanlarımızın hastanemizi benimsemesini sağlayarak verimliliği arttırmak.  
 4. Hedeflerimizi gerçekleşmesi için çalışanlarımızı bilinçlendirmek.

Hastalarımız İçin:

 1. Hizmet ettiğimiz hastanın en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunarak yaşam kalitesini yükselterek hasta sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmak. 
 2.  Günümüz ve geleceğin bilimsel yönetim ilkelerinden yararlanmak. 
 3.  Hastalarımız için en doğru teşhis ve tedavi yöntemleri kullanmak. 
 4. Yürürlükte bulunan yasal ve diğer şartlara uymayı taahhüt etmek.
 5.  Sağlık hizmeti verirken hastalarımız ve çalışanlarımız arasında din, dil, ırk, cinsiyet ve bölge ayrımı gözetmemek. 
 6. Hastalarımızın beklentilerini karşılamayı en üst seviyeye çıkarmak. 
 7. Hasta memnuniyetini sağlamak için hiçbir ayrıntıdan kaçınmamak. 
 8. Hastalarımızı da çalışanlarımız gibi hastanemizin eğitimlerine katılımını sağlamak.