Göz Hastalıkları

Klinik Hakkında


Şalazyon işlemi
Blefaroşalazis işlemi
Kapakta kist ameliyat işlemi
Gözkapağı ektropion ve entropion ( içe ve dışa dönmesi) ameliyat işlemi

Hastanemizde 08:30-16:30 saatleri arasında Poliklinik hizmeti verilmektedir. Poliklinik hizmetlerinde hastalarımıza hekim seçme hakkı tanınmıştır.