Başvuru Koşulları
16 Mayıs 2024

Randevusuz başvurular kabul edilmemektedir. Randevu almak için,

 

Tel: 0212 909 50 00 Dahili No: 1224

 

Gerekli olan kapak, dilekçe, üst yazı, başvuru formu ve ekleri diğer belgeler sıralı olarak başvuru dosyasında düzenlenmelidir.

 

Başvurular fiziki dosya teslimi ile randevu gününde yapılmalıdır.

 

Dosyadaki bütün evraklar mail olarak taksimeah.etikkurul@gmail.com adresine gönderilecektir.

 

Uzmanlık tezi ve/veya akademik amaçlı yapılacak araştırmalar için araştırmacının bağlı bulunduğu bölüm/klinik sorumlusundan araştırmanın akademik amaçlı bir çalışma olduğuna dair imzalı yazı başvuru dosyasında bulunmalıdır.

 

 

Diğer Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna sunulacak dosyaya konulacak belgeler aşağıdaki sıraya uygun olarak yerleştirilmesi gereklidir:

 

GEREKLİ BELGELER

 

Üst Yazı

Araştırma Protokolü
Bilgilendirilmiş Onam Formu
Mali Taahhütname
Özgeçmiş Formu
Literatür

 

BAŞVURULARIN

“Klinik Araştırmalarda Etik Kurula Başvuru Şekline İlişkin Kılavuz”

 

“İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu”

 

“Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak yapılması gerekmektedir.

 

Araştırma başvurularının güncel başvuru formları kullanılarak yapılması gerekmektedir.

 

Başvuru formu ekindeki belgeler ya da imza vb. eksiklikleri olan başvuru dosyaları kabul edilmemektedir.