T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KliniklerimizBeyin Cerrahi Kliniği

Dahiliye Kliniği

Erişkin Acil Servis (3. Seviye )

Genel Cerrahi Kliniği

KBB Kliğini

Ortopedi Kliğini

Üroloji Kliniği