Acil Servis Bölümü Genelde Hangi Şikayetlerle Doğrudan Bağlantılıdır?
21 Haziran 2022

Acil servis; herhangi bir şikâyet ile başvuran hastalarda sakatlık veya ani ölüme neden olabilecek durumların saptanarak ilk tedavilerinin yapıldığı birimdir. Acil Tıp Kliniğimizde aşağıdaki durumlar ve sağlık sorunlarına yönelik erken tanı tespiti ve müdahaleler yapılmaktadır.
 
Ani gelişen ve hayatı tehdit edebilen durumların erken tanı ve tedavi süreçleri
Multipl travma vakalarına güncel algoritmalara göre yaklaşım
Uzuv ve organ yaralanmaları
Kesi ve kanamalar
Kalp krizi, ani kalp durması gibi hayati risk oluşturan durumlar
İnme gibi sağlık sorunları