Doğumsal Kalp Hastalığı Nedir?
20 Haziran 2022

Doğumsal kalp hastalığı, kalpte doğumda mevcut olan yapısal bir problem bulunması demektir. Kalpteki bu problem, kalbin gelişimini tamamladığı, gebeliğin ilk 8 haftası içinde ortaya çıkar. Doğumsal kalp hastalıkları, hastada hiçbir şikayete yol açmayan, kalp odaları arasındaki küçük deliklerden, kalbin odalarının yada büyük damarların hiç gelişmemiş olması gibi, yaşamla bağdaşmayacak ölçüde kompleks sorunlara kadar değişen boyutta olabilir. Kalp odacıkları arasındaki delikler, kalp kapakçıklarındaki bozukluklar, kalp damarlarındaki anomaliler ve bunların birkaçının bir arada olduğu problemler hesaba katıldığında yüzlerce çeşit doğumsal kalp hastalığı olduğu söylenebilir.