Lokal Anestezi Nedir?
21 Haziran 2022

Lokal anestezi, vücudun belirli bir bölgesindeki duyuları uyuşturmak amacıyla uygulanır. Cerrahi prosedür sırasında ağrıyı önler. İşlemde vücudun ameliyata konu olacak bölgesine bir anestezik ilaç uygulanır. Hastanın sakinleşmesini sağlamak ve stres düzeyini azaltmak için sedasyon ile uygulanabilir. Lokal anestezinin etkisi genel anesteziye göre kısadır. Genellikle ayakta tedavi prosedürleri uygulanacak hastalar için kullanılır. Ayrıca:

Bölgesel ve genel anestezinin uygulanmasına gerek olmayan küçük çaplı ameliyatlarda,
Hızlı bir şekilde uygulanacak prosedürlerde,
Hastanın kaslarının gevşemesine ve bilinçsiz olmasına gerek duyulmayan operasyonlarda,
Bu gibi durumlar için lokal anestezi uygulanır. Diş cerrahisi, siğil tedavisi, ben veya katarakt alımı ve biyopsi gibi işlemler lokal anesteziye örnek gösterilebilir.